Slaboprúdové rozvody.

       Zabezpečovacie systémy V oblasti zabezpečovacích systémov ponúkame konzultačné služby, posúdenie miery rizika, navrhnutie viacerých variant optimálneho riešenia ako po cenovej tak aj po technickej stránke. Ďalej ponúkame komplexnú dodávateľsko - montážnu činnosť, servis a poskytovanie periodických revízii. Samozrejmosťou je pripojenie zabezpečovacieho systému na stredisko registrácie poplachov s využitím rôznych prenosových médií. /telefón, gsm sieť, rádio/ Jednou z hlavných priorít našej firmy je zachovanie maximálnej diskrétnosti. Kamerové systémy Kamerové systémy patria v súčasnosti k jednej z najobľúbenejších a najvyhľadávanejších foriem zabezpečovacích systémov. Veľmi často sú používané na kontrolu rôznych výrobných procesov, logistických operácií v skladoch, monitorovanie situácie na čerpacích staniciach, reštauráciách a sledovanie pohybu osôb na súkromných pozemkoch a v blízkosti rodinných domov.

Anténne systémy V tomto segmente služieb prišlo v nedávnej minulosti k výraznému progresu, vďaka prechodu na satelitné digitálne vysielanie s možnosťou zákazníka vybrať si operátora, ktorý mu sprostredkuje príjem kódovaných, spoplatnených TV staníc alebo prijímať voľne šírené programy satelitného spektra. Ďalší veľký krok vpred sa uskutoční vo veľmi blízkej budúcnosti digitalizáciou terestrického vysielania. Štruktúrovaná kabeláž - networking, IP V oblastí dátovej komunikácie poskytujeme ucelené riešenia. Pri projektovaní IT infraštruktúry sa snažíme klásť maximálny dôraz na efektivitu a maximálnu využiteľnosť prostriedkov s ohľadom na budúci vývoj spoločnosti a technológii. Dodávané komponenty spĺňajú najnáročnejšie podmienky, ktoré na súčasnú kabeláž kladú používane rýchle technológie.

K Servis s.r.o. Vám ukáže nový pohľad na integrované slaboprúdové rozvody v budovách alebo areáloch. Ako jedna z mála firiem Vám vytvorí inteligentný systém týchto rozvodov po jedinej spoločnej infraštruktúre, umožňujúcej prenos pre bezpečnostné, prístupové, požiarne a kamerové systémy, riadenie klimatických podmienok, monitorovanie a riadenie prostredia v dátových centrách. Významnou pridanou hodnotou sú výhody centralizovanej správy behu budov.Nasadením takéhoto systému získate nástroj umožňujúci zefektívniť a sprehľadniť proces riadenia prevádzky budov/areálu s aktuálnym prehľadom o stave zabudovaných technológií z jediného dohľadového centra a zabezpečiť rýchle a optimálne riešenie krízových stavov a hlavne ich predchádzaniu. Takéto výhody nie sú dosiahnuteľné pri oddelených dodávkach autonómnych systémov, akých je na trhu veľa. Sú síce v prvotných nákladoch ekonomicky výhodnejšie, no prevádzkové časové a SLA náklady na samostatné technológie sú neporovnateľne vyššie, nehovoriac o potrebe samostatnej infraštruktúry pre každú technológiu zvlášť.

K – Servis na riešenia Vašich špecifických podmienok v špecifickom prostredí v spolupráci s expertnými dodávateľmi Vám navrhne optimálny systém na kľúč.

EZS - Elektrická zabezpečovacia signalizácia - komplex technických prostriedkov, ktoré riešia ochranu objektu proti neoprávnenému vstupu nepovolaných osôb.

EPS - Elektrická požiarna signalizácia - technologické zariadenie, ktoré rieši ochranu objektov pred ničivými účinkami požiarov, jeho včasnou identifikáciou a lokalizáciou.

CCTV - Uzavretý televízny okruh, niekedy nazývaný aj Priemyselná televízia alebo Kamerový systém, ktorý umožňuje sledovanie diania v monitorovaných zónach stráźeného priestoru z dohľadového centra.

CATV - Káblová televízia - rozvod štandardného TV - Satelitného signálu zo zdroja k užívateľovi

SKP - Systémy kontroly prístupu - umožňuje kontrolovať a regulovať prístup osôb do objektu nebo jeho častí. Perimetria - Perimetrický systém je ochrana vonkajšieho obvodu areálov, slúži na zaznamenanie prípadného narušiteľa skôr ako sa priblíži k stráženým objektom

SCO - Systém centralizované ochrany - umožňuje vytvoriť systém, kde je z jedného pracoviska monitorovaných viac objektov.

Štruktúrovaná kabeláž - je základom modernej komunikácie vrámci slaboprúdových rozvodov. Je to najrozšírenejšie komunikačné prostredie pre prenos dát, hlasu, obrazu a dnes už aj ostatných rozvodov (EZS/EPS/CCTV/CATV/Internet/...)

Internet a ochrana prenosu údajov - súčasťou každej práce v organizácii je v dnešnej dobe aj komunikácia so svetom pomocou interentových technológií a podnikového informačného systému, no veľmi dôležitá je aj ochrana tejto komunikácie pred útokmi, vírusmi, odcudzením citlivých údajov, prípadne aj kontrola obsahu komunikácie. Rozvody nízkeho napätia - zaistí komplexnú dodávku od spracovania projektovej dokumentácie až po vlastnú realizáciu.


  
 
Image 01

Elektorinštalácie - silno prúd

V oblasti silnoprúdových inštalácií sa zameriavame na montáž, opravu a údržbu ...

Image 02

Slaboprúdové rozvody

K Servis s.r.o. Vám ukáže nový pohľad na integrované slaboprúdové rozvody v budovách,...

Image 03

Meranie a regulácia

Silnou stránkou našej firmy je nielen montáž nových zariadení, ale aj schopnosť opravovať...

Image 04

Domácnosti a byty

Ponúkame komplexné elektroinštalačné práce v bytoch a domov a domových bytov ...

Image 05

Inteligentný dom

Ponúkame komplexné elektroinštalačné práce v bytoch a domov a domových bytov ...