Naša spoločnosť K – Servis , ktorú 1.7.2000 založil Peter Kyselica bola logickým vyústením jeho profesie, kde vykonával elektroinštalačné práce hlavne v oblasti merania a regulácie. Teda ich systémového ovládania a riadenia pre ďalšie technológie ako je vzduchotechnika, vykurovanie, prečerpávacie stanice a samozrejme mnoho iných technologicky náročných stavieb, ktoré vyžadujú systémové riadenie, merania a reguláciu. Firma v úvode podnikala ako fyzická osoba, neskôr sa transformovala až do dnešnej podoby vo forme právnickej osobyK Servis s.r.o.. Samozrejme okrem merania a regulácie sa venujeme v podstatnej miere štandardným elektroinštaláciám v domoch, bytoch a bytových domoch. V podstate ide kompletné elektroinštalačné služby, pre svojich klientov ponúkame poradenstvo, vypracovanie cenovej ponuky, samotnú realizáciu prác a samozrejme zabezpečíme aj výstupnú revíziu. Sme držiteľmi viacerých oprávnení, ktoré nám umožňujú vykonávať aj tie najzložitejšie požiadavky našich klientov vo všetkých segmentoch silnoprúdových aplikácii, NN, výrobu rozvádzačov a elektrické prípojky rodinných domov. Ďalšou z činností je montáž, oprava, údržbua revízia bleskozvodov na všetky typy budov a rozličné povrchy striech. Podľa individuálnych podmienok, štýlu domu, montujeme pasívne hromozvody z rôznych materiálov, resp. aktívne hromozvody. V neposlednom rade vykonávame služby v rámci slaboprúdových rozvod. V podstate ide najmä o elektronické zabezpečovacie systémy – alarmy , kamerové systémy, inštalovanie štruktúrovanej kabeláže t.j. networking - počítačové siete a anténne televízne rozvody, ktoré zahŕňajú satelitnú TV a DVB-T a káblovú televíziu. V princípe vieme zákazníkovi poskytnúť všetko od prvotnej ponuky až po záverečnú revíziu. Našim krédom je poctivá práca a spokojný zákazník. V prípade, že vyžadujete niečo z uvedeného, vyberte niečo z portfólia K – Servis s.r.o. Vášho sveta elektroinštalácií.


  
 
Image 01

Elektorinštalácie - silno prúd

V oblasti silnoprúdových inštalácií sa zameriavame na montáž, opravu a údržbu ...

Image 02

Slaboprúdové rozvody

K Servis s.r.o. Vám ukáže nový pohľad na integrované slaboprúdové rozvody v budovách,...

Image 03

Meranie a regulácia

Silnou stránkou našej firmy je nielen montáž nových zariadení, ale aj schopnosť opravovať...

Image 04

Domácnosti a byty

Ponúkame komplexné elektroinštalačné práce v bytoch a domov a domových bytov ...

Image 05

Inteligentný dom

Ponúkame komplexné elektroinštalačné práce v bytoch a domov a domových bytov ...