Meranie a regulácia.

      

• optimalizovaný návrh riadiaceho systému pre bezobslužnú prevádzku technológie podľa požiadaviek zákazníka riadiacimi systémami SIEMENS: DESIGO PX, OEM-Saphir,OEM-CLIMATIX, ALBATROS2, Sigmagyr, Honeywell: Excel, Johnson Controls, AMIT

• vypracovanie projektovej dokumentácie pre oblasť merania a regulácie

• výroba rozvádzacích skríň

• montáž elektroinštalácií vrátane silnoprúdových rozvodov technológie

• tvorba programového vybavenia pre riadiace systémy

• záručný a pozáručný servisSilnou stránkou našej firmy je nielen montáž nových zariadení, ale aj schopnosť opravovať a renovovať prístroje a zariadenia, aj s problematickým zaobstarávaním náhradných dielov. Sú to najmä elektrické a pneumatické regulačné prístroje, regulačné armatúry, vysielače tlaku, teploty, hladiny, laboratórne prístroje, bilančné merania kvapalín a plynov, dávkovacie a bilančné váhy, baliace linky, kamerové a kvalitu ovzdušia monitorujúce systémy, meniče prúdu, rozvádzače, elektroinštalačné práce a taktiež výkon metrologických činností.Bohaté skúsenosti majú naši pracovníci s programovaním chodu kotolní a pripájaním výmenníkových staníc na vyššie riadiace systémy, vizualizáciou a optimalizáciou ich prevádzky.Obchodnými partnermi K – Servis s.r.o. sú predovšetkým podniky odvetvie energetikychemického, farmaceutického, potravinárskeho a papierenského priemyslu, ale i komunálna sféra.

Dlhoročné praktické skúsenosti našich pracovníkov, ich kvalifikačná úroveň a jej neustále zvyšovanie, dávajú záruku vysokej kvality vo všetkých oblastiach činnosti. Príklady ďalších činností MaH:

• projekčná činnosť

• riadenie technologických procesov

• elektrické zariadenia a rozvody

• decentralizovaný zber dát a vizualizácia procesov

• optimalizácia procesov riadenia

• údržba, opravy a poradenstvo

• dodávky, montáž, opravy a údržba zariadení ASRTP

• metrologické činnosti

• opravy a rekonštrukcie váh s automatickou aj neautomatickou činnosťou

• kamerové monitorovacie systémy

• elektrická požiarna signalizácia

Merania a Regulácie je dôležitou súčasťou vetracích a klimatizačných zariadení. Pre účely použitia v atypických alebo “na mieru šitých” vzduchotechnických systémoch naša spoločnosť vyrába programovateľné systémy MaR. S výhodou ich používame v širokom spektre aplikácii – MaR kompresorových staníc, kotolní, ale i v bežných vetracích a klimatizačných systémoch (vetranie a klimatizácia hotelov, reštaurácii, výrobných prevádzok…), kde by bolo použitie štandardne dodávaných systémov Merania a regulácie nevhodné alebo obmedzujúce.

Systém MaR nie je len vykurovanie, vetranie a klimatizácia. Na veľa zákazkách zjednocujeme informácie o najrôznejších technológiách v budove a prevádzame ich na jednotnú užívateľskú platformu – grafický systém teda na riadiacu stanicu.

Jedná sa predovšetkým o osvetlenie, zabezpečovanie a protipožiarne systémy, technológie prípravy ďalších médií (tlakové plyny, vodné hospodárstvo), meranie spotrieb energií atď. Dáta sa zaznamenávajú v databázach, odkiaľ sa dajú vyčítať pre ďalšie spracovanie (napríklad vo fakturačných systémoch). .  
 
Image 01

Elektorinštalácie - silno prúd

V oblasti silnoprúdových inštalácií sa zameriavame na montáž, opravu a údržbu ...

Image 02

Slaboprúdové rozvody

K Servis s.r.o. Vám ukáže nový pohľad na integrované slaboprúdové rozvody v budovách,...

Image 03

Meranie a regulácia

Silnou stránkou našej firmy je nielen montáž nových zariadení, ale aj schopnosť opravovať...

Image 04

Domácnosti a byty

Ponúkame komplexné elektroinštalačné práce v bytoch a domov a domových bytov ...

Image 05

Inteligentný dom

Ponúkame komplexné elektroinštalačné práce v bytoch a domov a domových bytov ...