Domácnosti, Byty, Domy a bytové domy.

      Ponúkame komplexné elektroinštalačné práce v bytoch a domov a domových bytov a renovácie starých elektrorozvodov najmä v starých bytoch samozrejme hlavne panelových, kde sa stáva staré vedenie väčšinou hliníkové veľkým bezpečnostným rizikom hlavne v rámci požiaru.Súčasťou každého obytného priestoru je systém elektroinštalácie. Podľa požiadaviek klienta ju robíme v bežnom, nadštandardnom alebo exkluzívnom vyhotovení.Elektrická inštalácia sa môže montovať káblovaním alebo rúrkovaním. Samozrejme káblovanie je dnes používanejšie, pri uvedenom sa používajú káble, ktoré sa vkladajú do rýh vysekaných do múra a majú dvojitú izoláciu (napr. káble typu CYKY). V privátnom sektore vykonávame tri základné skupiny elektrických rozvodov:

   ● silnoprúdový - svetelný, zásuvkový a motorický rozvod

   ● slaboprúdový –televízny resp. satelitný, štruktúrovaná kabeláž PC sieť a telefóny, domáce dorozumievacie zariadenie (audiovrátnik, videovrátnik ), zabezpečovací systém (EZS), meranie a regulácia a pod.

   ● pasívne (bežný bleskozvod) a bleskozvody - aktívny (na väčšie domy resp.bytové domy)


Do drobných opráv v bytoch a rodinných domoch sa zarátavajú hlavne opravy ističov, zásuviek, zapájanie elektrických zariadení, opravy lámp a svetiel a mnoho ďalších drobných opráv. Medzi práce väčšieho rozsahu možno zarátať najmärekonštrukcie, opravy a budovanie elektrických sietí v byte či rodinnom dome.Vykonávame aj odborné prehliadky (revízie) elektroinštalácie a odstraňovanie revíznych závad v bytoch a domoch. Dimenzovanie vedení v budovách v minulostibolo projektované na 1,7kW na byt. Dnešná spotreba na bežnú bytovú jednotku je približne 4,5kW, vedenia sú teda preťažené a prehrievajú sa, tým vzniká samozrejme možnosť požiaru. Ďalším aspektom je, že oxidáciou hliníkové vedenie t.j priemer Al vodiča, kvázi stráca na objeme a následne dochádza k horšiemu kontaktu medzi ním a svorkou. Postupne vznikajú iskry a neskôrmôžedôjsť k vznieteniu izolácie vodičov a samozrejme požiaru. Vedenia sú istené starými typmi ističov alebo poistiek a obojeuž nevyhovuje novým normám a nespĺňajú žiadne požiadavky na bezpečnosť. V princípe ide o havarijný stav hlavného vedenia elektrickej energie a stáva sa tak časovanou bombou, ohrozujúcou zdravie a majetok osôb obývajúcichdané bytové priestory. Riešením týchto problémov je kompletná výmena hlavného vedenia elektrickej energie. Moderné vedenia, ktoré naša firma buduje, sú z medi a preto časom nestarnú tak ako hliníkové vedenia. Výmenou ističov sa zväčší výkon vedenia tak, aby dosahoval súčasným potrebám obyvateľov. Celé vedenie je poriadne a bezpečne izolované, takže nehrozí riziko úrazu elektrickým prúdom. Bytovým domom a panelákom môžeme v oblasti drobných opráv ponúknuť hlavne opravy schodiskového osvetlenia a výmenu žiaroviek za LED svietidlá, montáže a opravy automatov schodiskového osvetlenia. Pre ešte väčšie pohodlie obyvateľov domu ponúkame aj senzorové osvetlenie, ktoré sa zopne automaticky, keď zaregistruje pohyb.Z prác väčšieho rozsahu vykonávame najmä rekonštrukcie a výmeny hlavných domovýchvedení(HDV), bleskozvod. Po vykonaní revízie ponúkame aj odstraňovanie revíznych závad.


  
 
Image 01

Elektorinštalácie - silno prúd

V oblasti silnoprúdových inštalácií sa zameriavame na montáž, opravu a údržbu ...

Image 02

Slaboprúdové rozvody

K Servis s.r.o. Vám ukáže nový pohľad na integrované slaboprúdové rozvody v budovách,...

Image 03

Meranie a regulácia

Silnou stránkou našej firmy je nielen montáž nových zariadení, ale aj schopnosť opravovať...

Image 04

Domácnosti a byty

Ponúkame komplexné elektroinštalačné práce v bytoch a domov a domových bytov ...

Image 05

Inteligentný dom

Ponúkame komplexné elektroinštalačné práce v bytoch a domov a domových bytov ...